O nás

jirka-motlMgr. et Mgr. Anna Motlová

Studium

 • Psychologie, magisterský obor, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • Psychosociální studia-husitská teologie, magisterský obor, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy
 • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví – probíhá předatestační příprava v oboru klinická psychologie

 

Terapeutické vzdělání

 • Pětiletý psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze (Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu)
 • Kurz Psychoterapeutická práce s traumatem (Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu)
 • Dvouletý akreditovaný kurz v arteterapii a artefiletice
 • Další kurzy: např. práce se sadou projektivních koláží M. Huptycha, kurzy krizové intervence, relaxační techniky, autogenní trénink, motivační rozhovory, hagioterapie, transakční analýza, vývojová psychopatologie, certifikované psychodiagnostické kurzy (Rorschachův test, MMPI-2, TAT, Wechslerovy škály)

Pracovní zkušenosti

 • Psycholog ve zdravotnictví – Dětská psychiatrická klinika FN Motol
 • Psycholog ve zdravotnictví – Psychiatrická léčebna Petrohrad
 • Externí psycholog v dobrovolnickém projektu organizace Život 90
 • Sociální pracovník v organizaci Život 90 (psychologické poradenství a krizová intervence)
 • Další stáže a praxe: např. Neurologické klinika VFN, Psychiatrická nemocnice Šternberk, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Krizové centrum RIAPS, Dětské krizové centrum

 

 

 

 

Mgr. Jiří Motl, Ph.D.jirka-motl

Studium

 • Doktorské studium: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy (obor religionistika), odborné zaměření – psychologie náboženství. Téma disertační práce: Spiritualita a duševní nemoc. Vedoucí: Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.
 • Magisterské studium: Filosofická Fakulta, Univerzita Pardubice (obor religionistika). Diplomová práce na téma: Náboženství a duševní nemoc.
 • Istanbul University: dva semestry v rámci programu Erasmus.
 • Bakalářské studium: Filosofická Fakulta, Univerzita Pardubice (obor religionistika).

Terapeutické vzdělání

 • Pětiletý psychoterapeutický výcvik – Institut pro výcvik v Gestalt terapii.
 • Sebezkušenostní kurz „Cesta Hrdiny“ – Institut pro výcvik v Gestalt terapii.
 • Kurz pro pracovníky v sociálních službách, zaměření na práci s duševně nemocnými.

Profesní zkušenosti

 • Vedení sebezkušenostních skupin Gestalt psychoterapie pro studenty UK.
 • Výuka na Technické univerzitě v Liberci a Karlově Univerzitě v Praze – vyučované předměty: Obecná psychologie, Vývojová psychologie, Pedagogická psychologie, Sociální psychologie, Psychologie náboženství, Psychopatologie a náboženství.
 • Garant religionistického bloku Letní filosofické školy.
 • Pracovní stáž na Jagellonské Universitě v Krakově (2008). Oblast bádání: vztah psychopatologie a náboženství.
 • Absolvování odborných stáží v psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě.
 • Účast na řadě výzkumných projektů při Univerzitě Karlově, Technické univerzitě v Liberci a Psychologickém ústavu Akademie věd. Šlo o výzkumy týkající se např. problematiky duševních poruch, migrace a šikany.
 • Trenér řecko-římského zápasu (1996-2002).

 

Výběr z publikační činnosti:

Monografie

 • VOJTÍŠEK, Zdeněk, Pavel DUŠEK a Jiří MOTL. Spiritualita v pomáhajících profesích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012, 231 s. ISBN 978-80-262-0088-8.
 • Balcar J., Krejčová K., Motl J., Moravcová D. (2014), Přehled vybraného zdravotního znevýhodnění pro akademické pracovníky, Liberec, Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-166-5. Mé kapitoly se věnují psychiatrickým poruchám.
 • Motl J., Motlová A., Havelková S. (et al.), Jak vyzrát na život po šedesátce: Praktické návody na zdravé stárnutí od studentů psychologie U3V, Technická univerzita v Liberci.

Články

 • Motl, Jiří. Kritická analýza konceptu psychospirituální krize. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2011, roč. 55, č. 6, s. 546-555. ISSN 0009-062x.
 • Motl J., Vaněčková A., Müller M., Studenovský D.; A History of Psychotherapy in the Czech Lands, European Journal of Mental Health, vol. 10, 2015/1, s. 78-92, ISSN 1788-4934. Dostupné z: ‹http://www.ejmh.eu/mellekletek/2015_1_79_motl_vaneckova_muller_studenovsky.pdf›.
 • Transformace vnitřní i vnější, Dingir 2/2016, s. 47-48. Dostupné z: ‹http://dingir.cz/cislo/16/2/transformace_vnitrni_i_vnejsi.pdf›.

Skripta a slovníky

 • Motl J. (2015), Spiritualita a psychopatologie, elektronická skripta vytvořená s podporou grantu na inovaci studijních materiálů při HTF UK. Dostupné z: ‹https://www.htf.cuni.cz/HTF-103-version1-motl_spiritualita.pdf›.
 • Motl J. (2014), Psychologický slovník, elektronický slovník v systému Moodle, Technická Univerzita v Liberci.

Příspěvky na konferenci

 • Duševní nemoc jako zrcadlo společnosti, Letní filosofická škola v Sázavě organizovaná při Centru Prokópios, červenec 2008.
 • Role religiozity u psychotických onemocnění, listopad 2009, konference: Komplexní přístup v terapii psychóz, organizátor: Česká asociace pro psychické zdraví.
 • Duchovní krize z pohledu transpersonální psychologie, listopad 2010, konference: Průvodce psychotickou atakou, organizátor: Česká asociace pro psychické zdraví.
 • Stigmatizace duševně nemocných, Listopad 2011, konference: Komplexní přístup v terapii psychóz, organizátor: Česká asociace pro psychické zdraví.
 • K lepší budoucnosti skrze uzdravování minulosti, Letní filosofická škola, Dub 2013.

Rozhovory

Spiritualita a duševní nemoc, Rozhovor Tomáše Vaňka s psychologem náboženství Jiřím Motlem o vztahu duševní nemoci a náboženství – dostupné z: ‹http://www.lidemezilidmi.cz/mise-pro-dusevni-zdravi/spiritualita-a-dusevni-nemoc›.

Sigmund Freud a náboženství, rozhovor s psychologem náboženství Jiřím Motlem, Český rozhlas – Rádio Wave, dostupné z: ‹http://www.rozhlas.cz/radiowave/hergot/_zprava/hergot-freude-freude–1254505