Aktuality

V časopise Psychiatrie vyšel článek k tématu psychospirituální krize:

 

Motl, J.: Koncept psychospirituální krize: Meze a možnosti jeho využití v péči o duševně nemocné
Abstrakt

Článek se věnuje limitům a možnostem využití konceptu psychospirituální krize v péči o duševně nemocné. Nejprve je předložena kritická analýza transpersonalistického pojetí psychospirituální krize a následně jsou naznačeny možnosti dalšího využití. Článek se snaží poukázat na ideové zatížení této kategorie a problémy s jejím vymezením. Text zdůrazňuje potřebu očistit tuto kategorii od ideové zátěže. K lepšímu využití by také přispělo, kdyby nebyl tento koncept předkládán pouze jako alternativní, ale také jako komplementární výkladový rámec. Komplementární výkladový rámec není v rozporu s výkladem psychiatrickým, v rámci péče o duševně nemocné je proto vhodnější.