Psychoterapie a poradenství

jirka-motl Mgr. Jiří Motl, PhD: Gestalt terapeut, religionista, odborník na psychologii náboženství. Věnuje se Gestalt terapii, absolvoval výcvik IVGT.
Co nabízím: Individuální gestalt terapie, poradenství, psychospirituální doprovázení
Poskytuje terapii dospělým a dospívajícím od 16ti let.

 

 

 

 

jirka-motlMgr. Anna Motlová: psycholožka, terapeutka. Absolvovala výcvik v existenciální analýze a logoterapii, v arteterapii, a kurzy krizové intervence. Pracovala v psychiatrických zařízeních s dospělými i s dětmi.
Co nabízím: Existenciální analýza a logoterapie, arteterapie, psychologické poradenství, krizová intervence.
Poskytuje psychoterapii dospělým, dospívajícím a dětem od 15ti let.
Momentálně nepřijímá klienty.

 

 

S čím můžeme pomoci?

Pomoc a podpora při zvládání duševních potíží nebo náročných životních situací
Krizové a traumatické situace, vyrovnávání se s traumatem
Vztahové, komunikační potíže
Psychické a psychosomatické obtíže
Rozvoj osobnosti, sebepoznání, posílení sebepodpory
Porozumění vlastnímu prožívání a chování
Témata ohledně vlastního sebepřijetí
Zvládání pocitů životní nespokojenosti, ztráty smyslu, vyhoření
Problémy v oblasti spirituality

• Při psychoterapii duševních nemocí je vhodné (někdy nutné), aby klient zároveň navštěvoval psychiatra.

 

Etika

Jsme vázáni etickými kodexy našich výcvikových institutů. Diskrétnost je samozřejmostí. Pravidelně podstupujeme supervize.

Kontakt

Jiří Motl
jirka.motl@seznam.cz
Tel.: 604390505

Anna Motlová
anna.motlova@seznam.cz

Objednávání

Na konzultace je potřeba se předem objednat – telefonicky nebo emailem.
Telefonické objednání je možné v pracovní den od 9:00 do 18:00.
Pokud se nám nedovoláte, znamená to, že vyřizujeme jiné povinnosti, nebo probíhá sezení. V tomto případě pošlete SMS, my se ozveme.
Naše služby jsou plně hrazeny klientem. Jedna konzultace trvá obvykle 50 minut, cena 900 Kč.

Zrušení konzultace je možné 24 hodin předem, jinak je konzultace plně hrazená.
Zpočátku je možné se domluvit na zkušebních 5 setkání, kdy klient zjistí, zda mu tento typ práce vyhovuje a je pro něj užitečný.
Konkrétní podmínky se domlouvají na prvním sezení.

Při práci s dětmi a dospívajícími je nutná spolupráce rodičů.
Kontraindikací psychoterapie je akutní intoxikace návykovými látkami.

Read More